Veřejná sbírka povolena
Aktuality
Petr Borský
03.08.2015 12:18:32

Dne 28. července 2015 vydal Krajský úřad Pardubice osvědčení, kterým oficiálně povoluje veřejnou sbírku na opravu a následnou údržbu varhan. Sbírka je zahájena ke dni 30. července 2015. Nyní již smíme zveřejnit číslo sbírkového účtu:

2600820247/2010

Budeme vděční za každý příspěvek. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.