Po dlouhých 26 měsících jsme se dočkali pokračování opravy. Diecézní organolog Václav Uhlíř připravil smlouvu, podle které bude oprava probíhat. Smlouva hovoří o 3. etapě oprav a upravuje rozsah prací takto:

- rozebrání píšťaliště hlavního stroje a pedálu
- oprava píšťalového fondu hlavního stroje a pedálu
- asanace červotočem napadených částí
- oprava tónové a rejstříkové traktury
- regulace tónové a rejstříkové traktury celého nástroje
- kompletace píšťalového fondu
- vyrovnání intonace hlavního stroje a pedálu
- doladění celého nástroje na stávající výšku ladění

Tento rozsah prací zhruba odpovídá části 2. a 3. etapy podle původního plánu.

12.9. rozebral varhanář Ivan Červenka pedálový stroj a část píšťal odvezl do své dílny. Opraví ty, které opravit půjdou a tam, kde je poškození červotočem takové, že by oprava nešla rozumně provést, vyrobí píšťaly nové. Oprava se překvapivě týká rovněž píšťal rejstříku Violonbass 4", které původní posudek stavu varhan z r. 2015 navrhoval nahradit kovovými. V současné době se na varhany hraje bez pedálu.

Celá oprava by měla být hotova před začátkem adventu.