Vítejte na stránkách věnovaných varhanám býšťského chrámu

Varhany a jejich zvuk po staletí patří neodmyslitelně k velebným chrámovým prostorám. Ať už jde o mohutnou katerdálu nebo malý venkovský kostelík, varhany spolu se zvony utvářejí zvukovou stránku chrámu, bez které by nám tato Bohu zasvěcená stavba připadala jaksi neúplná. V dnešní technikou nabité době lze varhanní zvuk velmi věrně napodobit. Ať však bude tato imitace sebekvalitnější a technicky vyspělejší, vždy se bude stále jednat jen o umělou napodobeninu vhodnou snad jako cvičný nástroj, který však nikdy nedosáhne kvalit skutečného nástroje, v němž je zvuk vytvářen přímo ve stovkách píšťal tak, jak jsou rozeznívány vzduchem vpouštěným do nich na základě varhaníkovy hry.

Tyto nástroje představují nezanedbatelnou část našeho kulturního dědictví. Ty starší vyprávějí o zručnosti a nápaditosti našich předků, vyprávějí o době, kterou si většina z nás jen těžko dovede představit. Jeden takový nástroj, svědčící o někdy malebné, jindy hrůzyplné historii, máme i v našem býšťském kostele sv. Jiří. Jde o nástroj starý bezmála 200 let, který je zatím funkční, byť je na jeho zvuku znát, že některé jeho důležité části jsou již za hranicí svojí životnosti. V posledních letech prošly varhany několika opravami, kterými byly některé závažné závady odstraněny. Přestože jednu z těchto oprav označila určitá média za "generální", stále zbývá mnoho nedoděláno a některé z těchto přetrvávajících závad značně degradují vlastnosti tohoto historického nástroje. Navíc se jedná o závady, které se budou časem zhoršovat a nebudou-li v dohledné době odstraněny, stanou se varhany nepoužitelné a jejich velebný hlas umlkne.

Aby se tak nestalo, začaly se v roce 2014 podnikat kroky k jejich generální opravě, která pro svoji rozsáhlost a nákladnost bude muset být rozčleněna do několika etap. Přestože zatím všechny opravy platila farnost ze svého, lze se obávat, že takto nákladná oprava přesáhne její finanční možnosti a varhany se stanou závislými na štědrosti dárců.

Tyto stránky vznikly na podporu plánované opravy a nyní slouží jako informační portál o všem, co s našimi varhanami souvisí. Pokud Vám na býšťských varhanách záleží, můžete dle svých možností přispět na konto sbírky.

Sancta Caecilia,

ora pro nobis!

Sancte Georgi,

ora pro nobis!

Veřejná sbírka
Číslo účtu
Sdílení