Vítejte na stránkách věnovaných varhanám býšťského chrámu

Varhany a jejich zvuk po staletí patří neodmyslitelně k velebným chrámovým prostorám. Ať už jde o mohutnou katerdálu nebo malý venkovský kostelík, varhany spolu se zvony utvářejí zvukovou stránku chrámu, bez které by nám tato Bohu zasvěcená stavba připadala jaksi neúplná. V dnešní technikou nabité době lze varhanní zvuk velmi věrně napodobit. Ať však bude tato imitace sebekvalitnější a technicky vyspělejší, vždy se bude stále jednat jen o umělou napodobeninu vhodnou snad jako cvičný nástroj, který však nikdy nedosáhne kvalit skutečného nástroje, v němž je zvuk vytvářen přímo ve stovkách píšťal tak, jak jsou rozeznívány vzduchem vpouštěným do nich na základě varhaníkovy hry.

Tyto nástroje představují nezanedbatelnou část našeho kulturního dědictví. Ty starší vyprávějí o zručnosti a nápaditosti našich předků, vyprávějí o době, kterou si většina z nás jen těžko dovede představit. Jeden takový nástroj, svědčící o někdy malebné, jindy hrůzyplné historii, máme i v našem býšťském kostele sv. Jiří. Jde o nástroj starý bezmála 200 let, na jehož zvuku bylo v posledních mnoha letech znát, že některé jeho důležité části jsou již za hranicí svojí životnosti. Varhany sice prošly několika opravami, kterými byly některé závažné závady odstraněny, přesto zůstávalo mnoho nedoděláno a některé z těchto přetrvávajících závad značně degradovaly vlastnosti tohoto historického nástroje. Navíc se jednalo o závady, které se časem zhoršují, a tak hrozilo, že se varhany stanou nepoužitelné a jejich velebný hlas umlkne.

Aby se tak nestalo, začaly se v roce 2014 podnikat kroky k jejich generální opravě. Přestože všechny předchozí opravy platila farnost ze svého, takto nákladná oprava přesáhla její finanční možnosti a uskutečnit ji bylo možno jen díky štědrosti dárců. Jim patří velký dík za to, že nyní jsou varhany opět v poměrně dobré kondici.

Tyto stránky původně vznikly na podporu generální opravy a nyní slouží jako informační portál o všem, co s našimi varhanami souvisí. Přestože jsou varhany z nejhoršího venku, stále zbývá pár drobností, které bude třeba dokončit, nemluvě o potřebě občasné údržby. Proto pokud Vám na býšťských varhanách záleží, stále můžete dle svých možností přispět na konto sbírky.

Na stránkách se pracuje...
Aktuality
Petr Borský
17.02.2015 13:56:01 Aktualizováno 18.02.2015 15:42:15
Probíhá příprava stránek o historických varhanách v chrámu sv. Jiří v Býšti.
1 
Sancta Caecilia,

ora pro nobis!

Sancte Georgi,

ora pro nobis!

Veřejná sbírka
Číslo účtu
Sdílení