Probíhá příprava stránek o historických varhanách v chrámu sv. Jiří v Býšti. Zatím je v hrubých obrysech načrtnut jejich vzhled a struktura, postupně vzniká jejich obsah a zbudou-li síly a přijde-li i nápad, bude dobroušena  i jejich narychlo vypracovaná forma.