V pozůstalosti varhaníka Josefa Jirsy (1940-2012) byl nalezen záznam, obsahující zřejmě přepisy zápisů nalezených při různých opravách uvnitř varhan, jimiž se na různá, často běžně skrytá a nedostupná místa, podepisovali varhanáři při provádění údržby a oprav nástroje. Na základě tohoto dokumentu byl opraven a doplněn článek popisující historii varhan.

V polovině března byla rovněž připravena fotogalerie.