Doplnění historie a fotogalerie
Aktuality
Petr Borský
08.04.2015 10:27:58

V pozůstalosti varhaníka Josefa Jirsy (1940-2012) byl nalezen záznam, obsahující zřejmě přepisy zápisů nalezených při různých opravách uvnitř varhan, jimiž se na různá, často běžně skrytá a nedostupná místa, podepisovali varhanáři při provádění údržby a oprav nástroje. Na základě tohoto dokumentu byl opraven a doplněn článek popisující historii varhan.

V polovině března byla rovněž připravena fotogalerie.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Vložit komentář k článku
Sancta Caecilia,

ora pro nobis!

Sancte Georgi,

ora pro nobis!

Veřejná sbírka
Číslo účtu
Sdílení