Veřejná sbírka povolena
Aktuality
Petr Borský
03.08.2015 12:18:32

Dne 28. července 2015 vydal Krajský úřad Pardubice osvědčení, kterým oficiálně povoluje veřejnou sbírku na opravu a následnou údržbu varhan. Sbírka je zahájena ke dni 30. července 2015. Nyní již smíme zveřejnit číslo sbírkového účtu:

2600820247/2010

Budeme vděční za každý příspěvek. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Vložit komentář k článku
Sancta Caecilia,

ora pro nobis!

Sancte Georgi,

ora pro nobis!

Veřejná sbírka
Číslo účtu
Sdílení